Egzamin państwowy na stopień Sternika motorowodnego, który pozwala na

 • prowadzenie łodzi motorowych po wodach śródlądowych,
 • prowadzenie jachtów motorowych o długości kadłuba do 12m po wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2Mm od brzegu, w porze dziennej. Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika do 60kW

Egzamin Sternik motorowodny

250,00 złCena
 • Wiedza teoretyczna:

  • Podstawy budowy jachtów motorowych;

   Silniki i układy napędowe, w tym:

   • budowa silników,
   • obsługa i konserwacja silników,
   • zasady rozruchu i zatrzymania pracy silników,
   • podstawowe wiadomości o pędnikach jachtów motorowych;

    Manewrowanie jachtem motorowym;

    Zasady prowadzenia skuterów wodnych;

    Podstawy locji, w tym w szczególności:

   • znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych,
   • mapy i przewodniki,
   • drogi wodne i budowle hydrotechniczne;

    Wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego, w tym:

   • podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,
   • wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi,
   • działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku,
   • postępowanie w sytuacji „człowiek za burtą”,
   • udzielanie pierwszej pomocy,
   • hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii;

    Wiadomości z zakresu meteorologii, w tym:

   • skala prędkości wiatru,
   • zjawiska meteorologiczne i ich oznaki,
   • komunikaty meteorologiczne;

    Pomoce nawigacyjne;

    Ochrona wód przed zanieczyszczaniem;

    Podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych

  Umiejętności praktyczne:

  • Manewrowanie jachtem motorowym w zakresie:

   • prowadzenia jachtu motorowego przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
   • wykonania manewrów: odejście od nadbrzeża, dojście do nadbrzeża, pływanie kursem prostym i cyrkulacja, alarm „człowiek za burtą”,
   • kotwiczenia i cumowania w różnych warunkach;

   Kierowanie załogą, wydawanie komend i egzekwowanie ich wykonania we właściwym momencie;

   Praca w charakterze członka załogi;

   • wykonywanie poleceń prowadzącego jacht
   • odpowiadanie na komendy
   • zachowanie się w czasie alarmu „człowiek za burtą”

   Podstawowe prace bosmańskie

   • umiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich
   • podstawowe prace przy obsłudze urządzeń i instalacji jachtowych